WebAcademix מובילים
למידה דיגיטלית מאז 2016

הוקמנו במטרה לקדם ולפתח תרבות למידה דיגיטלית בארץ ובעולם, באמצעות שילוב ייחודי בין ראייה אסטרטגית רחבה, מתודולוגיה עדכנית, תוכן דיגיטלי איכותי וטכנולוגיה מתקדמת.

אנו עובדים עם עשרות ארגונים מובילים ומוסדות אקדמיה, ויחד איתם מממשים כל הזמן את החזון והאסטרטגיה הייעודית להם. עבורם, אנחנו מציעים מגוון עשיר של פתרונות למידה, דיגיטל ומומחיות בפיצוח הפתרון המתאים ביותר.

מהפכת הלמידה וההשכלה של המאה ה 21 כבר החלה, ואם תבדקו עוד קצת – תגלו שאנחנו מובילים אותה.

החזון

להוביל את מהפכת הלמידה של המאה ה – 21, לקדם חווית למידה חדשנית אפקטבית ומרגשת, לאפשר למוסדות, ארגונים ויזמים צמיחה באמצעות פתרונות למידה דיגיטליים.

הרעיון

ריכוז פורה של עולמות המתודולוגיה והדידקטיקה, הקריאייטיב וההפקה, הטכנולוגיה והדיגיטל – במקום אחד ובתמהיל הנכון.

הדרך

למידה והתפתחות אינסופית, מומחיות ועדכניות שוטפת, איכות ודיוק בפרטים, אפקטיביות וא.נשים עם חזון.

החזון

להוביל את מהפכת הלמידה של המאה ה – 21, לקדם חווית למידה חדשנית אפקטבית ומרגשת, לאפשר למוסדות, ארגונים ויזמים צמיחה באמצעות פתרונות למידה דיגיטליים.

הרעיון

ריכוז פורה של עולמות המתודולוגיה והדידקטיקה, הקריאייטיב וההפקה, הטכנולוגיה והדיגיטל – במקום אחד ובתמהיל הנכון.

הדרך

למידה והתפתחות אינסופית, מומחיות ועדכניות שוטפת, איכות ודיוק בפרטים, אפקטיביות וא.נשים עם חזון.

החזון

להוביל את מהפכת הלמידה של המאה ה – 21, לקדם חווית למידה חדשנית אפקטבית ומרגשת, לאפשר למוסדות, ארגונים ויזמים צמיחה באמצעות פתרונות למידה דיגיטליים.

הרעיון

ריכוז פורה של עולמות המתודולוגיה והדידקטיקה, הקריאייטיב וההפקה, הטכנולוגיה והדיגיטל – במקום אחד ובתמהיל הנכון.

הדרך

למידה והתפתחות אינסופית, מומחיות ועדכניות שוטפת, איכות ודיוק בפרטים, אפקטיביות וא.נשים עם חזון.

0
ארגונים ומוסדות אקדמיה
0 +
פרויקטים בלמידה דיגיטלית
0 +
מומחים ואנשי צוות

צוות החברה

מספרים עלינו